Форма за контакт

АВТОКОМПЛЕКС :

Кукленско шосе

Южна индустриална зона

Пловдив,България

office@leminvest.bg

+359878161262

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

Драган Цанков 35,

Център

Пловдив, България

leminvest@mail.bg

+35932651300